Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen

Alle kommuner styres af en kommunalbestyrelse, der vælges hvert fjerde år. Regler om kommunalbestyrelsen findes i lov om kommunernes styrelse.

Folkeskolen er en kommunal skole. Dette fremgår af folkeskolelovens §2. stk.1.

Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed jf. Folkeskolelovens kap. 6.

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med skolerne, fastsætter skolestrukturen, ansætter og afskediger lærere og ledere. Kommunalbestyrelsen godkender desuden læseplanerne for kommunens skoler. Kommunalbestyrelsen kunne tidligere delegere al sin kompetence til skolebestyrelsen, med undtagelse af bevillingskompetencen og personaleansvar. Med ændring af Folkeskoleloven pr. 1. august 2009 er § 40 i folkeskoleloven om kommunalbestyrelsens beføjelser ændret således, at en række væsentlige beslutninger om det kommunale skolevæsen skal træffes på et møde i kommunalbestyrelsen, dvs. bliver omfattet af delegationsforbud. Dette delegationsforbud gælder både delegation til skolebestyrelsen, men også til ansatte i kommunen som fx skoleforvaltningen. Målet er, at folkeskolen i højere grad kan blive et tema i den lokale, offentlige kommunalpolitiske debat og ved valg til kommunalbestyrelsen.

Delegationsforbuddet omfatter ud over bevillingskompetencen,  skolestruktur, skoledistriktsinddelingen, undtagelser i særlige tilfælde for reglerne om frit skolevalg,  antallet af skoledage og rammer for klassedannelsen, generelle retningslinjer for partnerskaber med lokalsamfundets fritids- og kulturliv og folkeskolens koordinering af kulturcenteraktiviteter samt etablering af frivillige madordninger og som tidligere personaleansvaret (arbejdsgiverkompetencen). Også bestemmelsen i folkeskolelovens § 40 a om kvalitetsrapport er udelukket fra delegation. 

Senest opdateret den

10. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre